Karrierehelse handler om møte opp, og navigere i jobb-og karrierelandkapet fra innsiden ut.   Kanskje kan du kjenne deg igjen i at det du føler på innsiden ikke alltid matcher det andre ser på utsiden.

Mange av de fine menneskene jeg møter i livs-og karrierehelseveiledning har enten tilpasset seg for mye, eller pushet seg for mye slik at de har gått på akkord med egen karrierehelse. Så selv om de har oppnådd suksess, så har det kommet med en pris. Andre har sammenlignet seg, og målt egen verdi ut fra hva de ser ut til at andre oppnår, og får til. Eller det har føltes utfordrende og sette grenser, hvile, og bruke den viktige stemmen de har.

Ved å pulsen på karrierehelsa blir du mer bevisst på hvordan du kommuniserer med deg selv, ser på deg selv, og hvordan det kan påvirke hvem vi blir i møte med arbeidsoppgavene, lederen, kollegaene, og rammene vi er en del av.  Alle har en karrierehelse. Den er viktig for hvordan du har det på jobb, og den er også viktig for hvordan du har det utenfor jobb.

Karrierehelsemodellen F.E.M.S.S gir en helhetlig tilnærmning til å kartlegge, sortere,  utforske, og se sammenhenger mellom de fysiske, emosjonelle, mentale, spirituelle og sosiale aspektene ved egen, eller ved en organisasjons karrierehelse.  Ved å ta i bruk karrierehelseverktøyet kan vi blant annet jobbe sammen for å:


-Håndtere og redusere stress
-Forebygge sykefravær og styrke arbeidsmiljøet    
-Øke arbeidsgleden og engasjementet
-Øke inkluderingsoverskuddet ogfellesskapsfølelsen
-Skape mer mening og worklife-balance i hverdagen


Sammen skaper vi morgendagens bærekraftige arbeidsliv!