Karrierehelse

Bli med på karrierehelsekurs; Når jobben tar for mye plass


Jobb spiller en sentral rolle i livet, og er en av vår tids største identitetsmarkører. Jobb er med på å definere hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi bidrar.

Jobb og karriere blitt noe annet i dag enn tidligere. Økt fokus på effektivisering, omstilling, raske endringer og fleksibilitet krever mer av oss enn tidligere. Mange kjenner på stress, press, økte krav og forventninger, og utfordringer med å koble seg av jobb.

Karrierehelse er en helhetlig tilnærming til hvordan vi har det, og kan ta vare på oss selv både på og utenfor jobben. I dette kurset får du karrierehelseverktøyet, og spennende modeller for å finne frem til hva som er riktig og viktig for deg for oppnå god worklife balance.

Klikk her for å sikre deg plass:
https://www.konferanseplassen.no/arrangementer/ta-pulsen-pa-karrierehelsa-sammen-skaper-vi-morgendagens-baerekraftige-arbeidsliv

Karrierehelse tar pulsen på hvordan du har det i forbindelse med jobb og karriere. Alle har en karrierehelse.Den er viktig for hvordan du har det på jobb, og den er også viktig for hvordandu har det utenfor jobb, da arbeid også har innvirkning på andre arenaer i livet.

Karrierehelsemodellen F.E.M.S.S gjør det mulig å utforske, og se sammenhenger mellom de fysiske, emosjonelle, mentale, spirituelle og sosiale aspektene ved egen eller ved en  organisasjons karrierehelse.  Ved å ta i bruk karrierehelseverktøyet kan du, og eller din organisasjon få støtte til å:


-Håndtere og redusere stress
-Forebygge sykefravær og styrke arbeidsmiljøet    
-Øke arbeidsgleden og engasjementet
-Øke inkluderingsoverskuddet ogfellesskapsfølelsen
-Skape mer mening og worklife-balance i hverdagen


Sammen skaper vi morgendagens bærekraftige arbeidsliv!